Damien Hirst – Một trong những nghệ sĩ giầu có nhất thời nay – nổi danh từ một việc bỏ một con cá mập trong hộp kính chứa Formaldehyde và gọi đó là nghệ thuật. Tác phẩm “The Physical Impossibility of Death In The Mind Of Someone Living” (“Sự Bất Khả Thi Của Cái Chết Trong Tâm Trí Người Đang Sống”) là một ví dụ của nghệ thuật đương đại, một cụm từ chung để chỉ nhiều trường phái nghệ thuật đa dạng mới xuất hiện trong thế kỷ 20.

Quá trình tác tạo đóng vai trò quyết định.

Graphic Art là một nhánh của nghệ thuật hội họa. Những tác phẩm là hình ảnh 2 chiều và là tổng hợp của Calligraphy (thư pháp), Photography (nhiếp ảnh), Drawing (nét vẽ), Painting (tô màu), Printmaking (sản phẩm in ấn), Lithography (in thạch bản), Typography (nghệ thuật trình bày chữ), Serigraphy (in lụa) và Bindery (thành phẩm). Nghệ thuật đồ họa cũng được ứng dụng nhiều trong việc vẽ, bài trí các bản kế hoạch, các bản thiết kế kiến trúc, tranh ảnh.

Lý do giải thích tại sao phải học Mỹ thuật ở cấp phổ thông?

Háo Hức Studio tổ chức các tiệc mỹ thuật chào mừng các sự kiện của năm.