LỚP E (Câu lạc bộ nghệ thuật)

LỚP E (Câu lạc bộ nghệ thuật)

Thứ 2, 29 Tháng 2 2016, 3:24 chiều
Dành cho các đối tượng đã được đào tạo các chương trình cơ bản hoặc đạt chuẩn cơ bản.
Thuộc nhiều thành phần và độ tuổi khác nhau nhưng đều có điểm chung là phải đạt chuẩn kỹ thuật cơ bản ở nhóm nâng cao (Lớp D) của Art Bank Studio hoặc tương đương (trong trường hợp không học ở trung tâm). Hình thức hoạt động theo dạng câu lạc bộ và không giới hạn thời gian. Người đến sinh hoạt câu lạc bộ sẽ được trải nhiệm nghệ thuật (mỹ thuật) với nhiều chất liệu, loại hình nghệ thuật đa dạng nhằm để khám phá cá tính bản thân hoặc thỏa mãn nhu cầu của cá nhân. Trong quá trình sinh hoạt tại câu lạc bộ của Art Bank Studio, người tham gia sẽ được gặp gỡ với các nghệ sĩ, họa sĩ, nhà nghiên cứu và phê bình mỹ thuật… để trao đổi, tương tác trong công việc hoặc những dự án do câu lạc bộ xây dựng.

Bình luận