Lớp Luyện thi

Lớp Luyện thi

Thứ 5, 7 Tháng 4 2016, 11:12 sáng
Dành cho học sinh, sinh viên có nguyện vọng thi vào trường Đại học Mỹ thuật chuyên ngành.
ArtBank Studio cung cấp kiến thức nền tảng cho các học viên để có thể thi vào các trường mỹ thuật chuyên nghiệp với các chuyên ngành đào tạo như: hội họa, đồ họa, thiết kế đồ họa, nội thất, thời trang….
 

I/ NỘI DUNG KHÓA HỌC: Dành cho học sinh, sinh viên có định hướng thi vào trường Đại học Mỹ thuật chuyên ngành:
1. Lý thuyết
2. Thực hành:
- Hình họa + Giải phẫu: Vẽ trên nhiều chất liệu;
- Đồ họa;
- Sáng tác.
II/ KẾT QUẢ KHÓA HỌC:
1. Nền tảng kiến thức vững chắc để thi tuyển vào các trường Đại học Mỹ thuật chuyên ngành
2. Định hướng nghề nghiệp
Bình luận