Thông điệp về tầm nhìn Asean (Giải Ba)

Thông điệp về tầm nhìn Asean (Giải Ba)

GIẢI BA

CUỘC THI VẼ TRANH VÀ SÁNG TÁC THÔNG ĐIỆP VỀ TẦM NHÌN ASEAN ĐẾN NĂM 2025

DIỄN ĐÀN TRẺ EM ASEAN LẦN THỨ 4 TẠI VIỆT NAM

Em LÊ NGUYỄN TRÀ MAI (12 tuổi)

Lớp 6A17, Trung học Cơ sở Giảng Võ, Tp Hà Nội

Bình luận