Thông điệp về tầm nhìn Asean (Giải khuyến khích)

Thông điệp về tầm nhìn Asean (Giải khuyến khích)

Giải Khuyến Khích

CUỘC THI VẼ TRANH SÁNG TÁC THÔNG ĐIỆP VỀ TẦM NHÌN ASEAN ĐẾN 2025

DIỄN ĐÀN TRẺ EM ASEAN LẦN THỨ 4 TẠI VIỆT NAM

CÙ MAI CHI (12 Tuổi)

Lớp 6A7, Trung học Cơ sở Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

 

Bình luận