Thông điệp về tầm nhìn Asean (Giải khuyến khích)

Thông điệp về tầm nhìn Asean (Giải khuyến khích)

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

CUỘC THI VẼ TRANH VÀ SÁNG TÁC THÔNG ĐIỆP VỀ TẦM NHÌN ASEAN ĐẾN NĂM 2025

DIỄN ĐÀN TRẺ EM ASEAN LẦN THỨ 4 TẠI VIỆT NAM

Em NGUYỄN MAI KHANH

Lớp 7A5, Trường Trung học cơ sở Thành Công, Tp.Hà Nội

Bình luận