SÁNG TẠO LÀ GÌ

SÁNG TẠO LÀ GÌ

Thứ 6, 13 Tháng 4 2018, 10:13 sáng

SÁNG TẠO LÀ GÌ
Sáng tạo không phải là cái gì đao to búa lớn mà chỉ đơn giản là dám làm ra một cái gì đó mới mẻ, táo bạo, khác thường... và sáng tạo là một môn khoa học hoàn toàn có thể học được 

Bình luận