Bạn đã làm gì với đống sách báo cũ?

Bạn đã làm gì với đống sách báo cũ?

Thứ 3, 30 Tháng 5 2017, 11 sáng

Gói đồ, lau kính, làm các đồ handmade như vòng cổ, nơ, hoa... và gì nữa nào? Tại Artbank có một không gian nhỏ bày bộ THỜI TRANG LÀM TỪ SÁCH BÁO CŨ với chiếc mũ thật ấn tượng. Cái cây to có duy nhất 1 bông hoa trên đó, rễ cây bao trùm trái đất và có người đang bắc thang leo lên cây khiến người xem cứ mặc sức tưởng tượng các câu chuyện từ chiếc mũ này. Câu chuyện của bạn là gì khi ngắm bộ thời trang này?

Bình luận