CUỘC SỐNG QUANH EM - 2016 (GIẢI C)

CUỘC SỐNG QUANH EM - 2016 (GIẢI C)

CUỘC SỐNG QUANH EM - 2016 (GIẢI C)

ĐẠT GIẢI C

Cuộc thi Thiếu nhi vẽ tranh 2016

Do Thành đoàn Hà Nội - Cung Thiếu nhi tổ chức

Em Trịnh Bảo Châu

 

Bình luận