CHÂN DUNG NGƯỜI DÂN TỘC

CHÂN DUNG NGƯỜI DÂN TỘC

Kỹ thuật: vẽ mầu Goat

Chủ đề: Chân dung người dân tộc

Tác giả: Thúy Quỳnh - 12 tuổi

Bình luận