CHÂN DUNG SÁNG TẠO

CHÂN DUNG SÁNG TẠO

Kỹ thuật: vẽ mầu Goat

Chủ đề: Chân dung sáng tạo

Tác giả: Phương Thảo - 5 tuổi

 

Bình luận