ẤM TÍCH

ẤM TÍCH

Kỹ thuật: sáp dầu

Chủ đề: Ấm tích

Tác giả: Minh Phương - 15 tuổi

Bình luận