THỎ NGỌC

THỎ NGỌC

Kỹ thuật: hạt đỗ, hạt lạc, thóc.

Chủ đề: Thỏ Ngọc

Tác giả: Hoàng Nhuệ Minh - 6 tuổi

Bình luận