CON RỐI

CON RỐI

Kỹ thuật: thủ công, đa chất liệu

Chủ đề: Con rối

Tác giả: Lê Duy Thịnh - 7 tuổi

 

Bình luận