Chương trình hè

Chương trình hè

Thứ 3, 12 Tháng 4 2016, 10:27 sáng
Cung cấp những kỹ năng cơ bản, kỹ năng nâng cao trong mỹ thuật (Lý thuyết + Thực hành).
Học viên được tiếp cận với sự đa dạng về hình thức, chất liệu. Ngôn ngữ nghệ thuật phong phú.
Phương pháp giảng dạy chú trọng tới cảm xúc, sự sáng tạo, kỹ thuật hoàn thiện và hướng tới sự rộng mở về trạng thái, sự phóng khoáng và tự tin trong quá trình thực hành. Chất liệu đa dạng, hình thức phong phú, hướng tới sự rộng mở của đường biên nghệ thuật.
Chương trình sẽ giúp học viên chưa biết vẽ từng bước vẽ được và tự tin trong quá trình học tập tại các trường phổ thông cũng như trong cuộc sống. Những bạn năng khiếu sẽ có điều kiện trải nghiệm và nâng cao trình độ của mình.
Chương trình dành cho mọi lứa tuổi từ Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học đến Người lớn và bao gồm hai khối kiến thức chính là: Chương trình học cơ bản; Chương trình học nâng cao.
 
  

 

Bình luận