TAY CHƠI THƯỢNG HẠNG

TAY CHƠI THƯỢNG HẠNG

Kỹ thuật: vẽ sáp dầu

Chủ đề: Tay chơi thượng hạng

Tác giả: Đào Thái Phúc - 13 tuổi

Bình luận